• Bezorging 0 € NL + B
  • Retourneer 0 € NL + B
  • gratis kopersbescherming
  • Hotline +31 (0)74 8080223 Ma-Vrij 9.00-17.00

 

 

Privacybeleid

Privacybeleid

1. Privacy in één oogopslag

 

Algemene informatie
De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die u persoonlijk identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website
Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens zijn te vinden in de impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld, die u ons vertelt. Dit kan b.v. om gegevens die u invoert in een contactformulier te verhandelen.

Andere gegevens worden automatisch verzameld bij het bezoeken van de website via onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-aanvraag). De verzameling van deze gegevens gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor? 

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een ​​vlekkeloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk moment het recht om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen over gegevensbescherming, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen op het adres dat wordt vermeld in de opdruk. Bovendien hebt u het recht om een ​​beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysehulpmiddelen en hulpprogramma's van derden
Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet worden teruggevoerd naar jou. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u informeren over de mogelijkheden van bezwaar in dit privacybeleid.

 

 

2. Algemene informatie en verplichte informatie


Privacy Policy
De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingsrisico's kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Noot voor de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke gegevensverwerkingseenheid op deze website is:

CLP Trading GmbH
Triftenstraße 93
32791 locatie

Managing Directors: Matthias Weber, Andreas Menke

Telefoon: +49 (0) 5232 - 69 899 -0
E-mail: info@clp.de

Verantwoordelijke entiteit is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt op elk moment een bestaande toestemming intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de intrekking blijft ongewijzigd door de intrekking.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om een ​​beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin onze onderneming is gevestigd. Een lijst met gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens kunnen worden gedownload via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anunglasses_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdracht
U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, op zichzelf of aan een derde in een standaard, machinaal leesbaar formaat te verwerken. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen worden gedaan voor zover technisch mogelijk.

SSL- of TLS-codering
Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons stuurt als een websitebeheerder, een SSL of. TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van "http: //" in "https: //" en het vergrendelingssymbool in uw browserlijn.

Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u bij ons indient, niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingen op deze website
Als er na het sluiten van een op vergoedingen gebaseerd contract een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijvoorbeeld een rekeningnummer voor machtiging voor automatische incasso), dan zijn deze gegevens vereist voor de verwerking van betalingen.

Betalingstransacties via het gebruikelijke betaalmiddel (Visa / MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding uitgevoerd. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van "http: //" in "https: //" en het vergrendelingssymbool in uw browserlijn.

In het geval van gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkeren, verwijderen
U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor meer informatie over persoonlijke gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in de opdruk staat.

Tegenspraak met reclamemails
Het gebruik van gepubliceerd onder de imprint verplichting voor het verzenden van ongevraagde reclame en voorlichtingsmateriaal wordt afgewezen. De exploitanten van de sites uitdrukkelijk juridische stappen in het geval van ongevraagde promotionele informatie, zoals spam e-mails.

 

  

3. Gegevensverzameling op onze website

 

Cookies

De internetpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat cookies voor bepaalde gevallen worden geaccepteerd of dat cookies automatisch worden verwijderd en geactiveerd bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of bepaalde functies te bieden die u wenst te gebruiken (bijv. Winkelwagenfunctie) worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO opgeslagen. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch correcte en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Server log files
De aanbieder van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

Browser type en browserversie
gebruikt besturingssysteem
Verwijzende URL
Hostnaam van de toegangscomputer
Tijd van het serververzoek
IP-adres
Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen zal niet worden gedaan.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO, waarmee de verwerking van gegevens tot uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen mogelijk is.

Contact
Als u ons via het contact formulier vraagt ​​uw informatie uit het aanvraagformulier met inbegrip van u aangeven waar de contactgegevens worden opgeslagen voor het verwerken van het verzoek en in het geval van follow-up vragen met ons. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, is daarom uitsluitend op uw toestemming gebaseerd (artikel 6 (1) lit. DSGVO). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerkingsoperaties die zijn uitgevoerd tot de intrekking, blijft onaangetast door de intrekking.

De informatie die u verstrekt in het contactformulier blijft bij ons totdat u ons vraagt ​​om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag verwijdert (bijvoorbeeld nadat uw aanvraag is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven

Registratie op deze website
U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de respectieve aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie gevraagd tijdens de registratie moet volledig worden vermeld. Anders weigeren we de registratie.

Voor belangrijke wijzigingen, zoals de reikwijdte van het aanbod of voor technische wijzigingen, gebruiken we het e-mailadres dat is opgegeven tijdens de registratie om u op deze manier op de hoogte te stellen.

De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, vindt plaats op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. DSGVO). U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De legaliteit van de reeds voltooide gegevensverwerking wordt niet beïnvloed door de intrekking.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons bewaard zolang u op onze website bent geregistreerd en vervolgens worden verwijderd. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

Reacties op deze website
Naast uw opmerking bevat de opmerkingenfunctie op deze pagina ook informatie over wanneer de opmerking is gemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem plaatst, de gebruikersnaam die u hebt geselecteerd.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van de gebruikers die opmerkingen schrijven. Aangezien wij geen reacties modereren op deze site voordat de activering, moeten we deze informatie om, in het geval van overtredingen, zoals beledigingen of propaganda actie tegen de auteur.

Opslagduur van de opmerkingen

De opmerkingen en de bijbehorende gegevens (bijvoorbeeld IP-adres) wordt opgeslagen en blijven op onze website tot de geannoteerde inhoud volledig is gewist of opmerkingen moeten worden gewist om juridische redenen (bijvoorbeeld beledigende opmerkingen).

Rechtsgrondslag

De opslag van de reacties worden uitgevoerd (6, § Art .. 1 item a DSGVO) op basis van toestemming. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettelijkheid van de reeds voltooide gegevensverwerkingsoperaties blijft onveranderd door de intrekking.

Verwerkingsgegevens (klant- en contractgegevens)
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens slechts voor zover zij noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, de inhoud of wijzigen van de contractuele relatie (voorraadgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO die de verwerking van gegevens mogelijk maakt voor de uitvoering van een contract of pre-maatregelen. verzamelen persoonlijke gegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens), verwerken en gebruiken het alleen voor zover nodig in staat te stellen of af te wikkelen de gebruiker in staat om de service te gebruiken.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van het contract voor onlinewinkels, detailhandelaren en goederenafhandeling
We zenden persoonsgegevens aan derden, indien dit noodzakelijk is als onderdeel van het contract, als de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de levering van het bedrijf goederen of het personeel dat verantwoordelijk is voor de verwerking van betalingen. Een verdere overdracht van gegevens zullen niet optreden of alleen als u uitdrukkelijk hebben ingestemd met de overdracht. Een overdracht van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, zoals voor reclame doeleinden, vindt niet plaats.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO die de verwerking van gegevens mogelijk maakt voor de uitvoering van een contract of pre-maatregelen.

 

 

4. Analysetools en advertenties


Google Analytics
Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres ingekort door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of door andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit en om andere met website en internet gerelateerde diensten aan de website operator. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser plug-in

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze website zo volledig mogelijk kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens die zijn gegenereerd door de cookie en gerelateerd aan uw gebruik van de website (incl. Uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google, door het downloaden van de browser plug-in beschikbaar op de volgende link en installeer:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .

Verzet tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: schakel Google Analytics uit.

Meer informatie over het gebruik van de gebruiker gegevens naar Google Analytics, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

We zijn een contractuele gegevensverwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

 

Demografische gegevens in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de demografische functie van Google Analytics. Als gevolg hiervan kunnen rapporten worden geproduceerd met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk gewenst moment uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account, of over het algemeen de verzameling van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals uiteengezet in de sectie 'Oppositie met gegevensverzameling'.

 

Remarketing van Google Analytics
Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics-remarketing in combinatie met de functies voor meerdere apparaten van Google AdWords en DoubleClick. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Met deze functie kunnen de remarketingadvertentiegroepen van Google Analytics worden gekoppeld aan de functies voor meerdere apparaten van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde advertentieboodschappen die zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een van uw andere eindapparaten (bijvoorbeeld tablet of pc).

Nadat u uw toestemming hebt gegeven, koppelt Google uw web- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account voor dit doel. Op die manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde advertentieberichten worden weergegeven op elk apparaat waarmee u inlogt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde ID's van gebruikers die tijdelijk zijn gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen voor advertentie-promotie op verschillende apparaten te definiëren en te maken.

U kunt zich permanent afmelden voor remarketing / targeting op verschillende apparaten door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account uit te schakelen; volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De aggregatie van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u kunt indienen of intrekken op Google (artikel 6 (1) (a) GDPR). Voor gegevensverzamelingsacties die niet zijn samengevoegd met uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is de verzameling van gegevens gebaseerd op artikel 6 (1) verlicht. f DSGVO. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de exploitant van de website belang heeft bij de anonieme analyse van de bezoekers van de website voor reclamedoeleinden.

Raadpleeg voor meer informatie en het privacybeleid het Privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

Google AdWords en Google Conversion Tracking
Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ('Google').

Als onderdeel van Google AdWords gebruiken we het zogenaamde bijhouden van conversies. Wanneer u op een advertentie klikt die door Google wordt bediend, is er een cookie voor het bijhouden van conversies ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser opslaat op de computer van de gebruiker. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen we herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en is doorverwezen naar deze pagina.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van adverteerders. De informatie die is verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een tag tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u ervoor kiezen dit niet meer te doen door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig uit te schakelen via de internetbrowser onder Gebruikersvoorkeuren. U wordt niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

De opslag van "conversiecookies" is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking: https://www.google.com/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat cookies voor bepaalde gevallen worden geaccepteerd of dat cookies automatisch worden verwijderd en geactiveerd bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

 

 

5. Nieuwsbrief


Nieuwsbrief data
Als u de nieuwsbrief op de website wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief , Verdere gegevens worden niet verzameld of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het leveren van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het registratieformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (artikel 6, lid 1, aangestoken, DSGVO). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kan op elk moment worden ingetrokken, bijvoorbeeld via de link "Abonnement opzeggen" in de nieuwsbrief. De wettelijkheid van de reeds voltooide gegevensverwerkingsoperaties blijft onveranderd door de intrekking.

De gegevens die u bij ons hebt opgeslagen met het oog op het verkrijgen van de nieuwsbrief, worden door ons bewaard vanaf de nieuwsbrief tot uw annulering en worden verwijderd na het afmelden van de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen (zoals e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven ongewijzigd.

 

 

6. Plug-ins en tools


Google Web Fonts
Deze site gebruikt zogenaamde weblettertypen, verstrekt door Google, voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan leert Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het Privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps
Deze site maakt gebruik van de cartografische service Google Maps via een API. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aangename presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de plaatsen die we op de website vermelden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 

 

7. Betalingsprovider


PayPal
Op onze website bieden wij u.a. Betaling via PayPal. Aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal").

Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden de betalingsgegevens die u invoert, naar PayPal verzonden.

De verzending van uw gegevens naar PayPal is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. een DSGVO (toestemming) en artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO (verwerking om een ​​contract na te leven). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking op elk gewenst moment in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van eerdere bewerkingen van gegevensverwerking.