• Bezorging 0 € NL + B
  • Retourneer 0 € NL + B
  • gratis kopersbescherming
  • Hotline +31 (0)74 8080223 Ma-Vrij 9.00-17.00

 

 

Algemene voorwaarden en consumenteninformatie van CLP

 

1 Algemene voorwaarden

 1.1 Deze algemene voorwaarden van "CLP Trading GmbH" (hierna "de Verkoper" genoemd) zijn van toepassing op alle contracten die de Klant met de Verkoper aangaat met betrekking tot de producten en / of diensten die worden weergegeven in de online winkel van de Verkoper. Dit houdt in dat de eigen algemene voorwaarden worden opgenomen De instemming van de klant, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Klanten in de zin van punt 1.1 zijn zowel consumenten als ondernemers, waarbij een consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling sluit voor een doel dat noch aan zijn commerciële noch aan zijn onafhankelijke professionele activiteit kan worden toegeschreven. Een ondernemer is daarentegen een natuurlijke of rechtspersoon of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid die bij het aangaan van een juridische transactie zijn of haar onafhankelijke professionele of commerciële activiteit uitoefent.

 

2 Sluiting van het contract

2.1 De productrepresentaties in de online winkel van de verkoper dienen om een ​​juridisch bindend aanbod van de klant in te dienen.

2.2 De klant kan de aanbieding schriftelijk, per fax, per e-mail of, indien beschikbaar, indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de onlinewinkel van de verkoper. Bij het plaatsen van een bestelling via het online bestelformulier, na het invoeren van zijn persoonlijke gegevens en het klikken op de knop "Bestellen" in de laatste stap van het bestelproces, dient de klant een juridisch bindende contractaanbieding in met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje. Voordat de bestelling wordt verzonden, kunnen alle gegevens continu worden gecorrigeerd met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties. Bovendien worden alle gegevens vóór de bindende inzending van de bestelling opnieuw weergegeven in een bevestigingsvenster en kunnen ze daar ook worden gecorrigeerd met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties.

2.3 De verkoper bevestigt onmiddellijk de ontvangst van het aanbod van de klant langs elektronische weg (fax of e-mail). De verkoper kan het aanbod van de klant aanvaarden door een schriftelijke (letter) of een elektronisch verzonden (fax of e-mail) orderbevestiging of door levering van de goederen binnen vijf dagen. De verkoper heeft het recht om de bestelling te weigeren.

2.4 We bewaren de contracttekst en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt de algemene voorwaarden hier op elk moment bekijken. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in het account bij ons.

2.5 Orderverwerking en contact opnemen vindt plaats per e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor het verwerken van de bestelling correct is, zodat de e-mails die door de verkoper zijn verzonden op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant bij het gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen dat alle e-mails verzonden door de verkoper of door derden die zijn belast met de orderverwerking, kunnen worden afgeleverd.

 

3. Herroepingsrecht voor consumenten

(Consument is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit)

 

Begin van het annuleringsbeleid

Het terugtrekken

U hebt het recht om binnen 14 dagen dit contract op te zeggen zonder een reden op te geven.

De opzegtermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, heeft u ons

Naam / Bedrijf: CLP Trading GmbH

Adres: Kühnehöfe 3, 22761 Hamburg

Faxnummer: +49 (0) 40 - 840 50 89 29

Telefoon 074 8080 223 4

E-mailadres: info@clp.de

 

Door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief verzonden per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract op te zeggen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet verplicht is.

Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

 

Gevolgen van de herroeping

 

Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, ontvangen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de meest gunstige standaardlevering die wij aanbieden moet onmiddellijk terugbetalen en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw annulering van dit contract is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

Je moet de paketversanfertigen en uniform geleverde goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons leren over de annulering van dit contract aan ons of door te geven terug te keren. De deadline wordt gerespecteerd als u het pakket verzendt vóór de deadline van 14 dagen.

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoeken van de aard, kenmerken en werking van de goederen.

Pakketverzendingen of goederen voor expeditie moeten op ons risico worden geretourneerd. De kosten van de terugkeer die we meedragen. De terugkeer is gratis voor u.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten op afstand

(1) de levering van goederen die niet geprefabriceerd en een individuele keuze of bepaling door de consument is essentieel voor de productie of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument,

(2) voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden,

(3) voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheid of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, als hun zegel na levering is verwijderd,

(4) voor de levering van goederen, indien deze door hun aard onmiskenbaar met andere goederen na levering zijn vermengd,

(5) voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verzegeling na levering is verwijderd,

(6) voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften anders dan abonnementscontracten.

(7) voor de levering van alcoholhoudende dranken, is de prijs is overeengekomen in het contract, maar kan worden geleverd eerder dan 30 dagen na de sluiting van het contract is afhankelijk van de actuele waarde van de schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed

 

Einde van het annuleringsbeleid

 

 

Algemene informatie

Vermijd schade en contaminatie van de goederen. Stuur de goederen indien mogelijk terug in hun originele verpakking met alle accessoires en alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u niet langer over de originele verpakking beschikt, moet u een geschikte verpakking voor voldoende bescherming tegen transportschade verstrekken. Stuur de goederen alstublieft niet zo mogelijk naar ons terug. Houd er rekening mee dat de bovenstaande paragrafen geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht. 

 

4 Retourkosten bij uitoefening van het herroepingsrecht

Pakketverzendingen of goederen voor expeditie moeten op ons risico worden geretourneerd. De kosten van de terugkeer die we meedragen. De terugkeer is gratis voor u.

 

5 prijzen en betalingsvoorwaarden

5.1 De aangegeven prijzen van de verkoper zijn eindprijzen, i. ze omvatten alle prijscomponenten, inclusief de wettelijke Duitse btw. Indien van toepassing worden extra leverings- en verzendkosten apart vermeld in de betreffende productpresentatie in de aanbieding. Verdere kosten worden per geval gemaakt voor grensoverschrijdende leveringen, zoals verdere belastingen en / of rechten, bijvoorbeeld in de vorm van douanerechten.

5.2 Voor leveringen binnen Duitsland biedt de verkoper de volgende betalingsopties, tenzij anders vermeld in de respectieve productpresentatie in de aanbieding:

 

Vooruitbetaling per

-Bank

- Online overdracht (Giropay & Sofortüberweisung)

-PayPal

-Credit kaart

 

Rembours

5.3 Indien verzending naar het buitenland ook voor het betreffende product wordt aangeboden, heeft de klant de volgende betalingsmogelijkheden voor leveringen in het buitenland, tenzij anders vermeld in de betreffende productpresentatie in de aanbieding:

 

Vooruitbetaling per

-Bank

-PayPal

-Credit kaart

 

Rembours

 5.4 Indien vooruitbetaling is overeengekomen, is de betaling direct bij het sluiten van de overeenkomst verschuldigd.

 

5.5 In het geval van zelf-ophaling, informeert de verkoper de klant eerst per e-mail dat de door hem bestelde goederen gereed zijn voor verzameling. Na ontvangst van deze e-mail kan de koper de goederen ophalen na overleg met de verkoper. In dit geval worden geen verzendkosten maar uitbestedingskosten op basis van objectbeschrijving in rekening gebracht. 

5.6 De klant heeft alleen recht op compensatie als de tegenvordering onbetwist, wettelijk vastgesteld of erkend is door de verkoper.

5.7 De klant kan een retentierecht alleen uitoefenen als het claims uit dezelfde contractuele relatie betreft.

 

6 Leverings- en verzendvoorwaarden

 

6.1 De levering van goederen vindt regelmatig plaats op de verzendroute en op het door de klant opgegeven afleveradres. Bij de verwerking van de transactie is het door de klant opgegeven afleveradres bij de verwerking van de winkelbestelling door de verkoper bepalend. Hiervan is, zelfs als de betaalmethode PayPal is geselecteerd, het afleveradres dat door de klant bij PayPal is gedeponeerd niet doorslaggevend. Als er geen apart afleveradres is opgegeven, is het factuuradres het afleveradres.

6.2 Indien een levering aan de klant niet mogelijk is, zal de vervoerder in opdracht de goederen aan de verkoper retourneren, waarbij de klant de kosten voor de niet-succesvolle levering moet dragen. Dit is niet van toepassing als de klant niet verantwoordelijk is voor de niet-succesvolle bezorgpoging of als hij daardoor zijn herroepingsrecht uitoefent.

6.3 Kortom, het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde verslechtering van de verkochte goederen bij de overdracht aan de klant of een gerechtigd om te ontvangen. Als het de klant een ondernemer (die in een beroeps- of bedrijfsactiviteit; § 14 BGB), het risico van toevallige vernietiging en de toevallige verslechtering van de verzending van aankoop met de levering van de goederen gaat over op het bedrijf van de verkoper om een ​​geschikte Vervoer persoon over.

6.4 Alle overeengekomen leveringstermijnen zijn van toepassing op een ondernemer, onder voorbehoud van juiste en tijdige zelf-levering in gevallen waarin de verkoper een concrete dekkingstransactie heeft gesloten en niet verantwoordelijk is voor het gebrek aan beschikbaarheid.

 

7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 De geleverde goederen van de verkoper blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling.

 

8 Aansprakelijkheid voor defecten

8.1 Als er een gebrek aan het gekochte artikel is, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing. Afwijkend van dit:
8.2 Voor ondernemers betekent een onbeduidend gebrek in principe geen aanspraak op gebreken. Als de verkoper de keuze heeft tussen het type aanvullende prestatie, is de verjaringstermijn voor gebreken aan nieuwe goederen één jaar vanaf het overlijden van het risico. Als de rechten en claims voor gebreken zijn uitgesloten in het geval van gebruikte goederen, begint het statuut van beperkingen niet opnieuw als een vervangende levering plaatsvindt in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken.
8.3 Voor consumenten is de verjaringstermijn voor reclamaties voor gebreken voor nieuwe goederen twee jaar vanaf de datum van levering van de goederen aan de klant.
voor gebruikte goederen een jaar na levering van de goederen aan de klant.
8.4 Voor ondernemers, het statuut van beperkingen voor het recht van regres volgens § 478 BGB blijven onaangetast, hetzelfde geldt voor bedrijven en consumenten op een opzettelijke schending van het recht en frauduleuze verzwijgen van defecten.
8.5 Daarnaast gelden voor zowel professionals als consumenten dat de voornoemde beperkingen van de aansprakelijkheid in artikel 9.1 en artikel 9.2 niet gerelateerd zijn aan schadevergoeding en vergoeding van kosten die de koper uitgeoefend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor gebreken kunnen maken. Voor deze claims geldt
8.6 Als de klant een verkoper is i.S.d. § 1 HGB, hij ontmoet het handelsonderzoek en berispt volgens § 377 HGB. Als de klant de hierin geregelde meldingsverplichtingen niet naleeft, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.
8.7 Indien de klant een consument is, wordt hij verzocht geleverde goederen met voor de hand liggende transportschade aan de bezorger te reclameren en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant niet voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele claims wegens gebreken.
8.8 Indien de aanvullende prestatie is uitgevoerd door middel van een vervangende levering, is de klant verplicht om de geleverde goederen eerst binnen 30 dagen aan de verkoper te retourneren op zijn kosten. De teruggave van de gebrekkige goederen moet gebeuren in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
8.9 De toewijzing van garantieclaims van de klant is uitgesloten.
 
 
9 Aansprakelijkheid
9.1 De verkoper is aansprakelijk voor eventuele juridische reden volledig in het verlies van het leven, lichaam of gezondheid, opzet of grove nalatigheid, frauduleuze bedoelingen en garantie belofte en als de aansprakelijkheid volgens de bindende wettelijke regelgeving, zoals de Wet Productaansprakelijkheid, plaatsvindt.
9.2 Voor het overige is de verkoper aansprakelijk voor elke wettelijke reden als volgt:
9.2.1 Als de verkoper nalatig een contractuele verplichting heeft geschonden (de zogenaamde hoofdverplichting), is de aansprakelijkheid voor schade voor materiële schade beperkt tot de voorzienbare, meestal optredende gemiddelde schade. Materiaal contractuele verplichtingen zijn verplichtingen op grond van het contract met de verkoper om de inhoud ervan aan het doel van de opdracht, de vervulling van die de klant een goede uitvoering van het contract in de eerste plaats en vertrouwen te bereiken.
9.2.2 Als de verkoper nalatig een onbeduidende contractuele verplichting heeft overtreden, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot de orderwaarde.

 
10 Opmerkingen over gegevensverwerking

10.1 De aanbieder verzamelt gegevens van de klant als onderdeel van de verwerking van contracten. Klantgerelateerde gegevensverwerking vindt plaats via de serviceprovider "Afterbuy" (VIA Online GmbH in Krefeld). Persoonlijke gegevens worden in dit verband alleen doorgegeven aan "Afterbuy" met het doel de online bestelling van de klant te verwerken. Details betreffende gegevensbescherming bij Afterbuy en de privacyverklaringen van de VIA Online GmbH zijn beschikbaar op de volgende link: http://www.afterbuy.de/Datenschutz.htm.Die persoonlijke gegevens van de klanten krijgen de opdracht in aanvulling in het kader van het beheer van de contracten voor de levering Doorgestuurd naar het transportbedrijf, voor zover dit noodzakelijk is voor de aflevering van de goederen.
Zonder toestemming van de klant, zal de aanbieder alleen de inventaris- en gebruiksgegevens van de klant verzamelen, verwerken of gebruiken, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie en voor het gebruik en facturering van telediensten.
Na afloop van het contract en de volle prijs betalen, de gegevens van de klant met betrekking tot de fiscale en commerciële retentie wet gestelde termijnen opgeslagen, maar verwijderd na deze periode, tenzij de klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verdere gebruik van zijn gegevens
10.2 Zonder toestemming van de klant zal de provider de gegevens van de klant niet gebruiken voor reclame-, markt- of opinieonderzoeksdoeleinden.
10.3 De klant heeft op elk moment de mogelijkheid om de door ons opgeslagen gegevens op verzoek op te halen, te wijzigen of te verwijderen. Neem contact op met info@clp.de of stuur ons uw verzoek per post of fax.

10.4. Opmerkingen over cookies:
In deze winkel slaan cookies informatie op over de inhoud van uw winkelmandje, die vervolgens bij uw volgende bezoek kan worden geopend. Als u zich bij ons registreert of een bestelling wilt plaatsen, hebben we uw klantgegevens nodig. Als u al een klant / klant bij ons bent, kunt u eenvoudig inloggen met uw e-mailadres en uw persoonlijke wachtwoord. De gegevens die in de cookie zijn opgeslagen, maken het onnodig om de formulieren in te vullen. Bovendien kunt u in uw browser de acceptatie van cookies op deze pagina beheren en, indien nodig, blokkeren. U kunt dit als volgt doen met Internet Explorer 6.x:

Extra> Internetopties> Privacy> Geavanceerd> Automatische cookieverwerking opheffen> elk ("Opdrachtprompt")> OK> OK

 

11 Toepasselijk recht

11.1 De wetten van het Koninkrijk der Nederlanden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de partijen, met uitzondering van de wetten die de internationale aankoop van roerende goederen regelen. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

11.2 Als de klant een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een bijzonder fonds van publiek recht is, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit dit contract de plaats van vestiging van de verkoper. Hetzelfde geldt als de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU heeft of als zijn woonplaats of gewone verblijfplaats niet bekend is op het moment dat de klacht wordt ingediend. Het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank op een andere wettelijke plaats van jurisdictie blijft onaangetast.

11.3 De afmetingen die in de artikelbeschrijving zijn vermeld, zijn bij benadering.

11.4 De contracttaal is Nederlands.