• Bezorging 0 € NL + B
  • Retourneer 0 € NL + B
  • gratis kopersbescherming
  • Hotline +31 (0)74 8080223 Ma-Vrij 9.00-17.00

 

 

Herroepingsrecht

(Consument is een natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit)

Begin van het Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen 14 dagen dit contract op te zeggen zonder een reden op te geven.

De opzegtermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, heeft u ons

Naam / Bedrijf: CLP Trading GmbH

Adres: Kühnehöfe 3, 22761 Hamburg

Faxnummer: +49 (0) 40 - 840 50 89 29

Telefoon 040 - 84 05 08 90

E-mailadres: info@clp.de

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief verzonden per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract op te zeggen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet verplicht is.

Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

 

Gevolgen van het herroepingsrecht

Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, ontvangen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de meest gunstige standaardlevering die wij aanbieden moet onmiddellijk worden terugbetaald en niet later dan veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van annulering van dit contract is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U moet de geleverde goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte brengt van de annulering van dit contract aan ons retourneren of aan ons overhandigen, op een uniforme manier. De deadline wordt gerespecteerd als u het pakket verzendt vóór de deadline van 14 dagen.

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoeken van de aard, kenmerken en werking van de goederen.

Pakketverzendingen of goederen voor expeditie moeten op ons risico worden geretourneerd. De kosten van de terugkeer die we meedragen. De terugkeer is gratis voor u.

 

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten op afstand

(1) voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of verstrekking door de consument gezaghebbend is of die duidelijk is afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument,

(2) voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden,

(3) voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheid of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, als hun zegel na levering is verwijderd,

(4) voor de levering van goederen, indien deze door hun aard onmiskenbaar met andere goederen na levering zijn vermengd,

(5) voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, wanneer de verzegeling na levering is verwijderd,

(6) voor de bezorging van kranten, tijdschriften of tijdschriften anders dan abonnementscontracten.

(7) voor de levering van alcoholhoudende dranken, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van het contract, maar die niet eerder dan 30 dagen na het sluiten van het contract kan worden geleverd en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft

Einde van de annuleringsvoorwaarden

 

Algemene informatie

Vermijd schade en contaminatie van de goederen. Stuur de goederen indien mogelijk terug in hun originele verpakking met alle accessoires en alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Als u niet langer over de originele verpakking beschikt, moet u een geschikte verpakking voor voldoende bescherming tegen transportschade verstrekken. Stuur de goederen alstublieft niet zo mogelijk naar ons terug. Houd er rekening mee dat de bovenstaande paragrafen geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.